• EU-migranterna utnyttjas, skuldbeläggs och lever ofta under fruktansvärda förhållanden. (photo: Enzo Costa)

  Solidaritet med EU-migranter

  När temperaturen återigen sjunker under nollan är situationen desperat för de EU-migranter som har flytt undan fattigdomen och misär i framförallt östra Europa. Men kyla är ingenting jämfört med vad som hotar många på hemmaplan.

 • Antalet psykiatriker kommer bli ännu färre i framtiden. Det kombinerat med ständiga nedskärningar förvärrar situationen för de med störst behov av en bra och trygg vård. (photo: Shivenis, Flickr CC)

  Krisartad situation inom psykiatrin

  Den psykiatriska vården i Sverige är under all kritik. Socialstyrelsen beräknar att antalet psykiatriker kommer att minska med 30 procent till 2025. Det har fått flera psykologer att i en debattartikel föreslå att deras profession tar över en...

 • Göteborgs politiker fortsätter med sin beprövade politik: Att låta barnen betala krisen. Nu krävs det mamp för att rädda Radar 72. (photo: Elias Theodorsson)

  Rädda Ungdomenshus Radar 72

  Radar 72, en av fem ungdomsverksamheter i Göteborg, kom till som ett resultat av Backabranden 1998. Nu är den likt andra tidigare satsningar hotad.

 • (photo: )

  Det saknas inte pengar

  Nu blöder de redan tomma ladorna var det kärva budskapet från finansminister Magdalena Andersson (S) i tisdags (den 20 januari).

 • Karolinska sjukhuset går back med 568 miljoner kronor. Men några satsningar för att förbättra situationen inom vården uteblir. (photo: Heinrock, Flickr CC)

  Akutvård på svältkur

  Krisen inom akutsjukvården i Stockholms län fortsätter. Enligt beräkningar kommer akutsjukvården att ha gått 821 miljoner kronor back under 2014 – 200 miljoner kronor mer än höstens prognos. Men istället för satsningar för en bra och lika vård...

 • Etablissemanget skrattar medan miljön och vanligt folk får betala ett högt pris. (photo: Näringsdepartementet / Flickr CC)

  Sveket om Förbifarten

  Kompromissen om att skjuta upp Förbifart Stockholm med syfte att omförhandla finansieringen har nu gått i stöpet. Lokalmiljöer och klimatet äventyras när det gigantiska motorvägsbygget återupptogs vid årsskiftet.

 • Rajapaksa led ett fatalt nederlag. Nu behöver massorna organisera sig i kamp för att få till stånd ett slut på utsugning och misär. (photo: Mahinda Rajapaksa / Flickr CC)

  Sri Lanka: Exit Rajapaksa

  I presidentvalet som hölls den 8 januari i Sri Lanka led den sittande presidenten Mahinda Rajapaksa ett fatalt nederlag. Oppositionskandidaten Maithripala Sirisena vann valet med 6,2 miljoner röster (51,3 procent)mot Rajapaksas knappt 5,8...