• 600 deltog på stormötet om ryska revolutionen. CWI är idag den viktigaste socialistiska internationalen. Gå med du också! (photo: Natalia Medina)

    CWI går starkt framåt

    Committee for a Workers’ International (CWI) går starkt framåt, både politiskt och organisatoriskt