Världsekonomin

Stora siffror – lite innehåll

Publicerad av

Det korta G20-mötet i London slutade i en rad nya löften och ett uttalande om framtida regleringar av finanssektorn. Utöver detta lovade de kapitalistiska länderna att samordna sina kris­insatser och undvika protektionistiska åtgärder. Ett liknande löfte gavs ock­så vid det förra G20-mötet i november i fjol, men efter det mötet har 17 av G20-länderna infört protektionistis­ka åtgärder för att skydda sina ekonomier enligt Världsbanken.

Kan Keynes och ”New Deal” rädda kapitalismen?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den globala kapitalistiska krisen är den djupaste på 70 år. Världshandelsorganisationen WTO tror att världshandeln krymper med 13 procent i år. Massiv stimulanspolitik, keynesianism, förespråkas av många ekonomer. Efter toppmötet i London den 3-4 april skrev den svenska banken SEB att ”G20 ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet”. Men finns det en kapitalistisk lösning på krisen? Hur har det kapitalistiska systemet tagit sig ur tidigare kriser?

G20-mötet: Stora siffror – lite innehåll

Publicerad av

Förstatliga bankerna

Publicerad av

I helgen tog den svenska bankkrisen en ny vändning efter att Sparbankstiftelsernas förvaltningsbolag kollapsat som en följd av Swedbanksaktiens kursras. ”Vi har inga pengar kvar. Vi måste avvecklas”, sa Ingvar Melin, vice ordförande i Sparbankssstiftelserna Förvaltningsbolag, till pressen när kollapsen var ett faktum. När kassan var tom fanns heller ingen möjlighet för Sparbanksstiftelserna att betala tillbaka panten, i form av aktier i Swedbank, för de lån man tagit.

Krugman om depressionsekonomins orsaker

Publicerad av Per Olsson (författare)

Ekonomen och nobelpristagaren Paul Krugmans senas­te bok Krisen: orsaker, verkan har blivit en bästsäljare. Krugmans budskap om att det är den oreglerade marknaden, främst det han kallar den finansiella globalisering­en, och maktelitens nyliberalism som bär huvudansvaret för krisen faller i god jord. Till skillnad från många an­dra ekonomer varnade Krugman tidigt för en växande bostadsbubbla i USA som med nödvändighet skulle spricka.

”Vi famlar i mörkret”

Publicerad av

”Vi famlar i mörkret, när vi letar efter en väg ut ur krisen”, förklarade den före detta svenska finansministern Al­lan Larsson när han deltog som ”expert” på ett av de många krismöten som EU anordnat i år. ”Den gemenskap som stegvis byggts upp under 50 år har börjat knaka i fogarna. Utan förstärkt genuin politisk vilja att hålla samman kan den djupa och sannolikt mycket långvari­ga ekonomiska nedgången utlösa ett fatalt europeiskt sönderfall”, larmade Svenska Dagbladets kolumnist Rolf Gustavsson i söndags.

Global maktelit utan svar

Publicerad av

I måndags avslutades World Economic Forum i Davos, en sammankomst som bäst kan beskrivas som den globala kapitalistiska elitens årsmöte. Mötet blev en uppvisning i pessimism och motsättningar de kapitalistiska staterna emellan. ”Lösningar­na lyste med sin frånvaro och de globala spänningarna ökar”, kommenterade Dagens Nyheters Johan Schück på plats i Davos.

Staten räddar bankirerna – igen

Publicerad av

 (photo: )

”Vi har förhindrat en finansiell härdsmälta”. Så motiverar finansminister Anders Borg (m) och kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell (kd) ett nytt krispaket på 50 miljarder kronor, där staten är beredd att stå för upp till 100 procent vid en nyemission för stärkt kapitalbas. Till krisen i kommuner och landsting lo­vas ännu ingenting.

Ta strid för jobben, välfärden och klimatet

Publicerad av

Sverige befinner sig liksom hela världen i början av den allvarligaste ekonomiska krisen för kapitalismen sedan den stora depressionen på 1930-talet, med tilltagande ekonomiska och soci­ala katastrofer. Samtidigt närmar sig världen enligt klimatforskarna katastrofala ”tippunkter” för den globala uppvärmningen. Arne Johansson redovisar här ett utkast till programkrav som ska diskuteras på Rättvisepartiet Socialisternas partistyrelsemöte den 6-8 februari.

Östeuropa: Arga protester mot sänkta löner och nedskärningar

Publicerad av Nils Kaza (författare)

Lettlands, Bulgariens och Litauens huvudstäder har skakats av vilda protester den senaste veckan mot de nedskärningspaket som regeringarna har lagt i krisens spår. Ett utbrett missnöje har nu börjat spridas över hela Öst­europa och fler protester är att vänta.