Världsekonomin

Fiasko för IMF-toppmöte

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Regeringarna riskerar ett valutakrig om de använder växelkurserna för att lösa inrikesproblem”, varnade IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn inför helgens toppmöte. Efteråt var han klart besviken över att mötet inte kunde enas, förutom ett innehållslöst uttalande.

Orosmolnen hopar sig

Publicerad av

Orosmolnen på den globala ekonomiska himlen hopar sig. Inte minst i USA pekar många ekonomiska indikatorer mot en ny nedgång. Samtidigt dras allt fler länder ned i skuldkrisens svarta hål.

G20-möte utan svar

Publicerad av Per Olsson (författare)

G20-mötet i Toronto den 26-27 juni slutade i ett konkret beslut; ländernas budgetunderskott ska minst halveras fram till 2013. Det betyder att det nu är stora nedskärningar och åtstramning som gäller. Det var inte mycket annat som de kapitalistiska ledarna kunde enas om.

EU/IMF-politiken – ”social förintelse”

Publicerad av

EU-pamparnas senaste toppmöte den 17 juni slutade med nya krav på att medlemsländerna måste genomföra ännu större nedskärningar än de redan beslutade. Om inte väntar olika former av bestraffningar. Samtidigt aviseras nya strejker runt om i Europa mot EU-regeringarnas välfärdsslakt och försämring­ar av arbetsrätten.

En EU-era av svångremspolitik

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Europa går in i en era av svångremspolitik”, var slutsatsen i brittiska Financial Times efter EU:s stora krispaket för tre veckor sedan. I land efter land attackeras nu pensioner, offentliganställdas löner och arbetarfamiljernas villkor. Allt görs för att rädda bankerna, euron och de politiska makthavarna.

EU och IMF tar strypgrepp

Publicerad av

Efter dagar av snabbt fördjupad kris som riskerade att leda till en ny global finanskris beslutade EU:s finansministrar i söndags att lansera ett gigantiskt räddningspaket för att om möjligt hejda raset och undvika statsbankrutter samt köpa sig tid. Tillsammans med Internationella valutafonden är EU och Europeiska centralbanken beredda att ge stöd och lånegarantier på motsvarande 750 miljarder euro, men för att få ta del av stödpaketet måste länderna genomföra ännu mer dramatiska nedskärningar än de redan beslutade. Fler euroländer kan därför stå inför en grekisk utveckling – av stegrad masskamp mot stålbaden.

Grekland: Kampen måste fortsätta och trappas upp!

Publicerad av

I onsdags förra veckan deltog arbetare i hela Grekland i en stor generalstrejk i ilsken opposition mot ett nytt ”åtstramningspaket”. Strejken drabbade både den offentliga och privata sektorns alla de­lar och lamslog flygplatser, hamnar och stoppade all kollektivtrafik. I Aten demonstrerade över 200 000, troligen 300 000, i den största fackliga protesten någonsin.

Eurokris och storstrejker – EU i gungning

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansminister på nytt höll toppmöte i början av veckan var det mot bakgrund av att EU och EMU (Ekonomiska och Monetära Unionen) med den gemensamma valutan, euro, som används i 16 länder (eurozonen) befinner sig i sin djupaste kris någonsin. Ekonomiskt brottas EU i allmänhet och eurozonen i synnerhet med stagnerad produktion, växande skuldberg och massarbetslöshet. Politiskt utmanas EU-pamparna av strejker och andra massprotester. Minst 79 miljoner människor (17 procent) inom EU lever under eller på gränsen till fattigdom.

Protestvåg mot stålbad i Sydeuropa

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

”Marknaden ylar efter blod – Portugal och Spanien är de nya måltavlorna”, skriver ekonomiinstitutet Capital Economics. Förra torsdagen inleddes kraftiga börsfall i Grekland, Spanien och Portugal. Under hela januari har den finansiella oron ökat när det blivit allt tydligare i vilket skick ekonomin är i staterna i södra Europa. Finansmarknadens och EU:s krav har mötts av nedskärningspaket från regeringarna och växande protester underifrån.

Kapitalismens alla springnotor

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Ända sedan jag arbetade med och mycket i Latinamerika har jag hyst ett smått masochistisk dragning till finanskriser”, skriver nationalekonomen och skribenten Stefan de Vylder i inledningen till sin nya bok Världens springnota och vägen framåt. Boken handlar alltså om finanskriser i allmänhet och den senaste krisen i synnerhet.