Historia

”Arbetare i alla länder förena er!”

Publicerad av Anna Löfgren (författare)

”Förbundets mål är bourgeoisins störtande, proletariatets herravälde, upphävandet av det gamla på klassmotsatser beroende borgerliga samhället och grundandet av ett nytt samhälle utan klasser och utan privategendom”. Så beskrevs målet med Kommunisternas Förbund i London den 8 december 1847. Detta blev inte fallet, men ändock en början på, och en erfarenhet för byggandet av kommande socialistiska internationaler.

Finland 1956: Missnöjet briserar i generalstrejk

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

År 1956 skakades Finland av en generalstrejk utlyst av FFC. Cirka en halv miljon arbetare deltog i den tre veckor långa strejken, som påkallades av ett ökat missnöje över hur arbetarnas levnadsstandard urholkades av prisökningar.

Jaruzelskis kupp i Polen och stalinismens fall

Publicerad av Per Olsson (författare)

I år är det precis 30 år sedan den polska militären krossade det historiska arbetaruppror som startats i augusti 1980. Det var på natten mot luciadagen den 13 december 1981 som general Wojciech Jaruzelski, tillika ledare för det statsbärande ”kommunistpartiet”, genomförde sin kupp och införde undantagslagar (krigstillstånd). Det fria facket, NSZZ Solidarność (den Oberoende och Självstyrande Fackföreningen Solidaritet – Solidaritet) och dess aktivister drevs under jorden. Strejkande arbetare som vågade utmana krigslagarna och kuppen möttes av militärens kulor.

Cable Street 1936: Massblockad stoppar Mosleys svartskjortor

Publicerad av Tony Aitman (författare)

Detta år inföll 75-årsdagen av vad som har gått till historien som Slaget om Cable Street. Den 4 oktober 1936 reste sig tusentals arbetare i Londons East End för att förhindra att en marsch genom deras område genomfördes av Oswald Mosleys uniformerade fascistiska råskinn.

30 november 1991: Historisk seger för antirasisterna

Publicerad av

I år är det 20-årsjubileum av den antirasistiska segern i Kungsträdgården den 30 november 1991. Händelsen har sedan dess använts som ett skolexempel på hur man genom masskamp kan stoppa nazister. Offensiv kan återge den här historieskrivningen för att många av skribenterna i tidningen själva var på plats och många av våra läsare har säkert själva minnen från framgången. Att borgerlig media tog ställning mot antirasismen med falska rubriker som ”Blodigt slag med järnrör och påkar” (Aftonbladet) gör påminnelsen ännu viktigare.

Moderaterna förfalskar historien om kampen för rösträtt

Publicerad av

I Moderaternas nya idéprogram låtsas det gamla högerpartiet ha varit med och drivit igenom rösträtten i Sverige.

Året 1905 ger lärdomar för revolutioner idag

Publicerad av

 (photo: )

Leo Trotskijs bok Året 1905 kommer nu ut för första gången på svenska. År 2011 med en våg av revolutioner i Nordafrika och Mellanöstern är det särskilt passande.

Spanien 1936-39: Arbetarrevolution hade stoppat Franco

Publicerad av Hannah Sell (författare)

Den 18 juli i år var det 75 år sedan det spanska inbördeskriget inleddes. Inbördeskriget (1936-39) var den blodigaste fasen i den tio år långa spanska revolution som hade startats 1931. Spanien var ytterligare en bekräftelse på Leo Trotskijs teori om ”den permanenta revolutionen” som fötts tidigare i de ryska arbetarnas socialistiska revolution i oktober 1917. Till skillnad från Ryssland 1917, där den revolutionära ledningen under Lenin, Trotskij och bolsjevikerna var avgörande, vacklade arbetarledarna i Spanien och lät på så sätt kapitalisterna återfå kontrollen, vilket öppnade vägen för general Francos triumf 1939. I detta fick de spanska kapitalisterna hjälp från landets stalinistiska kommunistparti.

Pariskommunen 1871

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

I år är det 140 år sedan arbetare för första gången i historien tog makten. Paris arbetare gjorde uppror mot klassorättvisorna, sin egen fattigdom i kontrast till borgarklassens överflöd, grep makten i staden och höll den i 72 dagar.

Vad hände egentligen i Göteborg 2001?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Hårt trängda poliser tvinga­des dra sina tjänstevapen”. Så rapporterade Sveriges Ra­dio i en av många tillbakablickar från EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Underteman