• Det finns stora frågetecken om kommunens egentliga rutiner och inställning till korruption. (photo: Sveriges riksbank)

    Korruptionsskandal i Luleå kommmun

    Ett korrupt nätverk bestående av anställda hos Luleå kommun och storföretaget Caverion, har under flera års tid mjölkat Stadsbyggnadsförvaltningen på hundratusentals kronor.