Politiska frågor

Kvinnokamp mot högerpolitiken

Publicerad av

 (photo: )

Högerregeringen har riktat flera slag mot kvinnorna. Den 8 mars – på Internationella kvinnodagen – slår vi tillbaka.

Sparka Reinfeldts regering – kvinnokamp för rättvisa

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

Pigavdrag, vårdnadsbidrag, attacker på arbetslösa och sjukskrivna är en del av högerregeringens arbetar- och kvinnofientliga politik. Regeringen vill vrida klockan tillbaka till innan 1900-talets sociala reformer som innebar stora steg framåt för jämställdheten.

Fastighets till LO-kongressen: ”Kollektivavtal också för papperslösa”

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Inför LO-kongressen 2008 lägger Fastighetsanställdas förbund en motion om kollektivavtal också för papperslösa. Bara inom städbranschen arbetar uppskattningsvis 4 000 personer idag svart för usla löner och helt utan rättigheter.

”Asyl åt alla”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Ett 80-tal irakier, iranier och afghaner protesterade mot den inhumana flyktingpolitiken vid en demonstration i Boden den 29 februari. Parollen ”Asyl åt alla” ekade genom Bodens gator på vägen till Migrationsverkets kontor. Demonstrationen organiserades i samarbete med Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska flyktingars riksorganisation och Ingen Människa är illegal.

”Sjuksköterskornas löner måste upp”

Publicerad av Frank Pettersson (författare)

– För att få upp våra löner måste vi kanske göra som sjuksköterskorna i Finland och säga upp oss, menar Nils Eriksson, sjuksköterska på sjukhuset i Umeå.
– Då skulle regeringen tvingas ta tag i det här med lönerna på nationell nivå.

Västerås sjuksköterskor visar vägen

Publicerad av Katja Raetz (författare)

Sjuksköterskor och biomedicinska analytiker befinner sig i uppror mot de senaste årens usla löneutveckling. Avtalet som slöts 2005 mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har visat sig vara ett misslyckande.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Publicerad av Sanna Tefke (författare)

Minst en tredjedel av alla kvinnor på jorden kommer någon gång i sitt liv att utsättas för allvarligt fysiskt våld. De flesta gångerna i sitt eget hem och av en man som står henne nära. Ofta är kvinnorna alldeles för rädda eller skamsna för att anmäla övergreppen, och när de väl gör det blir de inte tagna på allvar.

Vägra Kallas Hora

Publicerad av Lina Thörnblom (författare)

För två veckor sedan hade Elevkampanjen med sin kampanj Vägra Kallas Hora (VKH) åtta lektioner mot sexuella trakasserier på Didaktus gymnasium i Stockholm.

Arbetarkvinnors långa kamp

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Varken feminismens första våg och kampen för rösträtt, eller dess andra, som inleddes under radikaliseringsperioden i slutet på sextiotalet, var de medelklasskvinnornas rörelser de ofta beskrivs som. När juridiska och sociala reformer förverkligats, har det ofta skett efter att arbetarkvinnor kollektivt tagit strid, ibland tillsammans med andra feminister, ibland tillsammans med och inom arbetarrörelsen.

CWI-kampanj för kvinnors rättigheter och socialism

Publicerad av Anne Engelhardt (författare)

Arbetarklassen och fattiga kvinnor i hela världen ställs inför otaliga hinder och begränsningar i sina liv. En bra utbildning, ekonomiskt oberoende, riktiga jobb och heltäckande barnomsorg har oftast bara överklassen råd med. Fattigdomen är utbredd bland kvinnor.

Underteman

Arbetsmiljö (1 artikel)

Repression (7 artiklar)

Klassklyftor (3 artiklar)

Arbetarkamp (15 artiklar)

Kultur (1 artikel)

Militärisering (2 artiklar)

Inrikespolitik (8 artiklar)

Bostäder (1 artikel)

EU och EMU (14 artiklar)

USA:s krig mot Irak (1 artikel)

Kamp mot kvinnoförtryck (12 artiklar)

Världsekonomin (8 artiklar)

Vården (15 artiklar)

Muren mot flyktingar (50 artiklar)

HBTQ (3 artiklar)

Valet 2006 (2 artiklar)

Nya arbetarpartier (4 artiklar)

EU-valet 2009 (1 artikel)

Sveriges ekonomi (5 artiklar)

Valet 2014 (1 artikel)

Skola och barnomsorg (1 artikel)