Världsekonomin

Sådan är kapitalismen: De rika blir rikare och de fattiga fattigare

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Den internationella organisationen mot fattigdom, Oxfam, konstaterar i sin senaste rapport Wealth: Having It all and Wanting More att om klyftorna fortsätter att öka i nuvarande takt kommer den rikaste en procenten snart att äga mer än de övriga 99 procenten tillsammans.

En källa till nya kriser

Publicerad av

Den globala kapitalismen står ännu på bräcklig grund och osäkerheten tilltar. Inte ens stigande tillväxt i USA och drastiskt sjunkande oljepriser ger anledning till optimism. Snarare tvärtom.

CWI: Världen 2015 – global kamp för rättvisa

Publicerad av CWI (författare)

Rörelsen för 15 dollar i timmen i USA – en rättviserörelse där CWI via Socialist Alternative spelar en nyckelroll. (photo: )

Rörelsen för 15 dollar i timmen i USA – en rättviserörelse där CWI via Socialist Alternative spelar en nyckelroll.

Den revolutionära andan och beslutsamheten hos massorna i Nordafrika och Mellanöstern, som visades under de revolutionära händelserna 2011, fick ett enormt eko i regionen och resten av världen. Men medvetenheten i samband med sådana händelser, även om de har ägt rum relativt nyligen, kan bara grundmuras av ett revolutionärt massparti med ett långsiktigt framåtblickande ledarskap. Om det inte finns något sådant parti kan massornas medvetenhet trubbas av och kastas tillbaka.

Världen 2015: Europa i gungning

Publicerad av Per Olsson (författare)

Rörelsen mot vattenavgifter på Irland har samlat hundratusentals till demonstrationer mot regeringens högerpolitik. (photo: )

Rörelsen mot vattenavgifter på Irland har samlat hundratusentals till demonstrationer mot regeringens högerpolitik.

År 2014 färgades av ökade spänningar och motsättningar på alla områden till följd av den skärpta globala krisen. En kris som är både ekonomisk, social och politisk och som utvecklas mot bakgrund av en snabbt accelererande miljö- och klimatkris.

Världens löner ökar knappt alls

Publicerad av Per Olsson (författare)

I fjol ökade lönerna globalt med bara 2 procent, trots att världsekonomin växte med dryga 3 procent 2013. Det framgår av den nya lönerapporten ILO Global Wage Report, som FN:s arbetslivsorganisation ILO presenterade i slutet av förra veckan.

Fler fattiga barn i rika länder

Publicerad av Therese Svensson (författare)

I de 41 rikaste länderna i världen lever hela 76,5 miljoner barn under fattigdomsgränsen. (photo: Frédéric de Villamil / Flickr CC)

I de 41 rikaste länderna i världen lever hela 76,5 miljoner barn under fattigdomsgränsen.

Sedan 2008, när finanskrisen slog till, har fler än 2,6 miljoner barn som lever i världens 41 rikaste länder hamnat under fattigdomsgränsen, enligt rapporten Lågkonjunkturens barn av Unicef.

Svenska fackens svek: ”Försiktigt positiva” till frihandelsavtal

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), som det har förhandlats om mellan USA och EU sedan 2013, borde om något väcka arbetarrörelsens och fackens ilska. Men inte i Sverige.

Allt annat än en ”tom lada”

Publicerad av Per Olsson (författare)

Grundstötning för global kapitalism

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Kraftiga börsfall gör kapitalister och spekulanter nervösa. (photo: )

Kraftiga börsfall gör kapitalister och spekulanter nervösa.

Oron för nya kriser i världsekonomin, särskilt i Europa, är tillbaka på allvar. ”Risken för att Europa åter faller ner i djup kris är påfallande”, konstaterade Dagens Nyheter i lördags (den 18 oktober).

Högerpolitiken sänker Europa

Publicerad av