Kamp mot rasism och nazism

Nazistattack mot West Pride

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Den största Prideparaden sedan starten år 2007 ägde rum i spåren av en nazistisk attack mot West Pride och terrordådet i Orlando. (photo: Kristofer Lundberg)

Den största Prideparaden sedan starten år 2007 ägde rum i spåren av en nazistisk attack mot West Pride och terrordådet i Orlando.

15 000 marscherade och 22 000 följde demonstrationen efter marschvägen när West Pride tågade som avslutning på en veckas möten, seminarium och debatter på söndagen i Göteborg. Marschen var den största sedan starten 2007.

Rött kort åt rasismen

Publicerad av Leo Nobel (författare)

Fler och större mobiliseringar mot rasism och högerpolitiken behöver genomföras även framöver. (photo: Natalia Medina)

Fler och större mobiliseringar mot rasism och högerpolitiken behöver genomföras även framöver.

Den 22 maj demonstrerade det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. De stod dock inte oemotsagda då antirasister slöt upp till motdemonstration.

S-MP-regeringens stora svek mot flyktingar

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Regeringens lagförslag innebär stora försämringar för och ett enormt svek mot flyktingar. (photo: Mehmet Bilgin / Flickr CC)

Regeringens lagförslag innebär stora försämringar för och ett enormt svek mot flyktingar.

Tre dagar före midsommarafton, den 21 juni, är det meningen att riksdagen ska ta beslut om Sveriges nya murar mot flyktingar. Den stora opinion som finns mot försämringarna ska köras över. Och en ännu större grupp känner inte ens till innehållet i denna attack på asylrätten.

Det bidde bara en tummetott

Publicerad av Natalia Medina (författare)

I marginalen: "SD är ett direktörsparti"

Publicerad av Per Olsson (författare)

Stoppa ”Folkets demonstration”

Publicerad av Leo Nobel (författare)

Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler. (photo: Natalia Medina)

Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler.

Den 22 maj kommer det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” att hålla en rasistisk manifestation mellan kl 13-15 på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. Antirasister samlas för ett torgmöte med Rött Forum kl 12 innan vi gemensamt går för att stoppa rasisterna.

RS kongress 2016: ”Utvisningarna är en chockdoktrin”

Publicerad av RS Luleå (författare), Zahid Baloch (författare), Offensiv (författare)

Elin Gauffin öppnade diskussionen om de svenska perspektiven. (photo: Natalia Medina)

Elin Gauffin öppnade diskussionen om de svenska perspektiven.

– Naomi Klein förklarade en chockdoktrin som att i en kris spä på chocken och på så sätt få igenom nyliberala förändringar. Exakt så agerade Stefan Löfven och regeringen när den brutala omsvängningen i flyktingpolitiken genomfördes i höstas, sade Elin Gauffin under sitt öppninganförande på punkten ”Sverige: perspektiv för bygget av en ny socialistisk rörelse” under Rättvisepartiet Socialisternas kongress.

Australien: Flyktingar i fångläger

Publicerad av David Elliot (författare)

I Hongkong kämpar Socialist Action (CWi Hongkong) mot de inhumana flyktinglägrena. Hongkongbaserade Kwokbröderna äger bland annat en del av de inhumana lägrena. (photo: Daniel Garrett)

I Hongkong kämpar Socialist Action (CWi Hongkong) mot de inhumana flyktinglägrena. Hongkongbaserade Kwokbröderna äger bland annat en del av de inhumana lägrena.

De styrande i Australien står för en dyr, hemsk och rasistisk politik. Australien har skickat tillbaka tamiler till den anti-tamiliska regimen i Sri Lanka och vietnameser tillbaka till diktaturen i Vietnam. Många har tillåtits dö i havet.

2 000 antirasister slöt upp mot nazismen

Publicerad av Offensiv (författare)

2 000 antirasister stod emot nazisterna i Borlänge. (photo: )

2 000 antirasister stod emot nazisterna i Borlänge.

Den nazistiska våldssekten Nordiska motståndsrörelsen försökte erövra arbetarrörelsens högtidsdag i Borlänge på Första maj. De möttes av 2 000 antirasister.

Antirasistisk mobilisering mot högerextrema ”Folkets demonstration” i Göteborg

Publicerad av RS Göteborg (författare)

Rasismen måste bemötas av massmobiliseringar överallt den dyker upp. (photo: RS Göteborg)

Rasismen måste bemötas av massmobiliseringar överallt den dyker upp.

Den 23 april samlades Göteborgs antirasistiska rörelse mot ”Folkets demonstration”. Demonstrationen blev stor och livlig och överröstade de rasistiska och antifeministiska talarna.