EU-valet 2009

”Vi blev större än Centern”

Publicerad av

Gruvarbetaren Sixten Snell är nöjd med ArbetarInitiativets valresultat i Kiruna.

ArbetarInitiativet: EU-val-kampanjen gav mersmak

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

ArbetarInitiativets valkampanj var livlig och socialistisk. Den gav en liten vision av vad ett större kämpande arbetarparti skulle kunna uträtta.

Växande tomrum till vänster

Publicerad av

Om resultatet i de vanliga valen bara är avtryck av stämningarna på valdagen så gäller det i än högre grad EU-valet. Med tillägget att EU-valen har ett större inslag av proteströstning och än mer speglar de etablerade partiernas kris. Men framför allt visar resultatet i årets EU-val det enorma politiska tomrum som finns till vänster.

Irland: Socialist tog EU-mandat

Publicerad av

 (photo: )

Den välkände irländske socialisten Joe Higgins tar plats i EU-parlamentet.

EU-valet – skriande brist på arbetaralternativ

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Europa behöver nya starka och kämpande arbetarpar­tier. En majoritet ser idag inte att de har något parti el­ler alternativ som förträder dem. Det är förklaringen till att bara 43 procent röstade i EU-valet runt om i Euro­pa, det lägsta valdeltagandet någonsin.

CWI kom in i EU-parlamentet

Publicerad av

”Just stigit upp. Med extra sting i steget. Fantastisk dag att vara socialist.” /Pat. ”Jag hörde nyss nyheter­na. Jag hoppades att du skul- le vinna EU-mandatet, jag är helt lycklig, det finns nån rättvisa i världen. Jag kan inte tro det, media hade räknat bort dig totalt, vilken underbar morgon. Min dag på jobbet blir mycket lättare efter att ha hört om din otroliga seger.” /Gert.

394 fler får Offensiv i brevlådan

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Under valkampanjen för ArbetarInitiativet har vi också fått 394 nya prenumeranter på Offensiv. Många är på en månad, under kampanjen, men en del är också autogiro.

”RS – ett parti för 2000-talets socialism”

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Murat Solmaz, Göteborg, är ny medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. Han är en av de 20 nya medlemmar som värvades under EU-valkampanjen.

EU-valet bara början

Publicerad av

Årets EU-valkampanj har gett en ny bekräftelse på att det samtidigt med den ekonomiska krisen råder en djup politisk kris i Sverige. Etablissemangets partier har om möjligt synts ännu min­dre på gator och torg än tidigare. Vilket är en återspegling av att riksdagspartier­na saknar aktiva medlemmar och ett levande inre liv.

”Vi röstar på ArbetarInitiativet”

Publicerad av

 (photo: )

Förra torsdagen demonstrerade ArbetarInitiativet mot massakern på hemtjänsten i Kista i norra Stockholm.