Spanska inbördeskriget

Spanien 1936-39: Arbetarrevolution hade stoppat Franco

Publicerad av Hannah Sell (författare)

Den 18 juli i år var det 75 år sedan det spanska inbördeskriget inleddes. Inbördeskriget (1936-39) var den blodigaste fasen i den tio år långa spanska revolution som hade startats 1931. Spanien var ytterligare en bekräftelse på Leo Trotskijs teori om ”den permanenta revolutionen” som fötts tidigare i de ryska arbetarnas socialistiska revolution i oktober 1917. Till skillnad från Ryssland 1917, där den revolutionära ledningen under Lenin, Trotskij och bolsjevikerna var avgörande, vacklade arbetarledarna i Spanien och lät på så sätt kapitalisterna återfå kontrollen, vilket öppnade vägen för general Francos triumf 1939. I detta fick de spanska kapitalisterna hjälp från landets stalinistiska kommunistparti.

Till Madrid – ny bok om Spanien 1936-37

Publicerad av Per Olsson (författare)

Till Madrid heter en ny bok (2006) om tre svenskar som av olika skäl närvarade i Spanien under inbördeskriget 1936-39. Boken, skriven av Rolf Yrlid, ger åtminstone glimtar av ett Spanien i revolution. Ett land där arbetarna tagit över sina arbetsplatser och tagit till vapen för att försvara revolutionen mot general Fransisco Francos fascistiska styrkor.

70 år efter spanska inbördeskriget

Publicerad av Peter Taaffe (författare)

I år är det 70 år sedan det spanska inbördeskriget inleddes. Antony Beevors nya bok Spanska inbördeskriget (The Battle for Spain – The Spanish Civil War of 1936-39) är trots vissa brister en bok som mycket väl speglar vad som hände i Spanien under de dramatiska åren 1936-39.