• Koldioxidutsläppen från Vattenfalls sålda brunkol är större än hela Sveriges utsläpp (photo: Kim Seng / Flickr CC)

  Myrsteg i namn av klimatkliv

  Sverige kom på första plats i en färsk jämförelse av EU-ländernas klimatpolitik och en ”klimatlag” ska säkra att koldioxidutsläppen ligger nära noll 2045

 • (photo: )

  Batonghögern stoppar inte terrorn

  Efter den fruktansvärda händelsen Drottninggatan i Stockholm den 7 april har förslagen från regering och högerpartier duggat tätt om ”hårdare tag” med bland annat fler poliser och jakt på papperslösa flyktingar

 • (photo: )

  Postanställda säger ifrån

  Lördag den 22 april kl 12 samlas de anställda till en demonstration på Mynttorget, där också den allmänhet som vill se en fungerande service inbjuds att delta