•  (photo: Idun Larsson)

    ”Man flyr för att överleva kriget”

    ”Är det du som är Mohammed?”, frågar jag en ung kille som ser sig omkring på platsen där vi har stämt träff. Vi sätter oss på en bänk och han börjar berätta delar av sin historia

  • Vredens dagar

    - en pjäs om Sandökravallerna, Hungermarschen och Fritz Ståhl