Världsekonomin

Marknadens diktatur och högerpolitik skapar nya kriser

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansministrar hade ännu ett toppmöte för drygt två veckor sedan i Köpenhamn var temat: Återhämtning från krisen – den ekonomiska utvecklingen efter skuldkrisen. 

Ett Klondike som trotsar krisen?

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

De senaste åren har Norrbotten toppat både tillväxt- och investeringssiffror för hela Sverige. Många hoppas att åren av utflyttning och ekonomisk utarmning är över. Helt klart är situationen annorlunda än förr, men grunden för tillväxten är bräcklig och kopplad till i längden ohållbara obalanser i världsekonomin.

Explosiv ojämlikhet

Publicerad av

De växande inkomstklyftorna har under proteståret 2011 exploderat som en central politisk fråga, först globalt och med en viss försening kanske även i Sverige. Ökade klyftor pekas i den Global Risks Report som härom veckan gavs ut av World Economic Forum ut som det mest akuta hotet mot den rådande världsordningen. ”För första gången på generationer tror många människor inte längre att deras barn kommer att uppnå en högre levnadsstandard är de själva”, säger WEF:s vd Lee Howell, som tillägger att problemet är särskilt akut i de industrialiserade länderna som ”historiskt har haft högt självförtroende”.

Kapitalismen i kris

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

 (photo: Paul Mattsson)

”För fem år sedan skulle det varit så gott som otänkbart att Financial Times skulle ha en artikelserie om ’Capitalism in crisis’”. Det skrev ekonomiprofessorn och den tidigare finansministern i USA, Lawrence Summers, i det inlägg han tillfrågats om i denna världens kanske viktigaste kapitalistiska dagstidning.

Hela havet stormar i höst

Publicerad av

Den kris som präglat den globala kapitalismen sedan 2008 har nu gått in i en ny nedåtgående fas.
– Världsekonomin är på väg in i en ny farozon, varnade Världsbankens chef Robert Zoellick under den gångna helgen.
Augusti blev en svart månad för världens aktiebörser och september har startat med nya börsras.

Kapitalism i återvändsgränd ger börsras och skuldkris

Publicerad av Per Olsson (författare)

Sedan slutet av juli har världens aktiebörser skakats av flera stora ras och augusti har rubricerats som en svart månad. ”Denna vecka förlorade investerarna [börsspekulanterna] allt sitt hopp”, summerade Financial Times den vecka som avslutades helgen 20-21 augusti. Det viktigaste skälet bakom börsoron är rädslan för en ny global kapitalistisk kris. Enligt den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley är USA och Europa farligt nära en recession (ekonomisk nedgång).

”Stökig höst”– även i Sverige

Publicerad av

Det blir en ”stökig höst”, menade finansminister Anders Borg när han till sist tvingades bryta sin tystnad och kommentera de senaste dagarnas globala börsfrossa. Men enligt Borg skulle det bara bli ”stökigt” i andra länder.
– Sverige har en utgångspunkt som präglas av stabilitet... Vad det [den finansiella oron] har för implikationer för svensk ekonomi och för budgeten återstår att se men hushållen ska inte räkna med några finanspolitiska åtstramningar, vi har marginaler, sa Borg för att i nästa andetag ge en brasklapp att det kanske skulle bli aktuellt att skjuta upp ”en del reformer”, läs skattesänkningar.

Kapitalets diktatur bakom global kris

Publicerad av

 (photo: )

Panik och kaos härjar på världens aktiebörser. Politiker och kapitalister medger att de inte har någon förklaring, än min­dre en lösning på krisen.

”Hela marken är i gungning”

Publicerad av

Förra veckans globala börsfall fortsatte när världens aktiebörser öppnade på nytt i måndags. Stockholmsbörsen föll med 5,2 procent, det största raset sedan 2008. Sedan årsskiftet har den svenska aktiebörsen den 8 augusti fallit med dryga 20 procent.

Skuldkris i kapitalismens mecka

Publicerad av

I år är det tredje året i rad som den federala budgeten i USA går med ett underskott som överstiger tusen miljarder dollar, motsvarande drygt 10 procent av BNP. Statsfinanserna har nu nått det tidigare bestämda lånetaket på 14 300 miljarder dollar. Enligt finansdepartementet kan statsfinanserna klara sig fram till den 2 augusti innan landet måste sluta betala löner till offentligt anställda eller ställa in betalningarna på statsskulden.