• Det är en skandalös klassdom mot sopgubbarnas kamp. (photo: )

    AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna och kampen

    Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att...

  •  (photo: Ada Salomón)

    Strejkrätten är i fara

    Den utredning om konflikträtten som har beställts av arbetsmarknadsministern tycks inte ha tagit intryck av den fackliga motviljan i alla förbundsledningar utom IF Metalls.