•  (photo: Wikimedia Commons)

    Varningssignal från Danmark

    Den danska högerregeringen vill att brott som begås i utsatta områden, som regeringen föraktfullt benämner som ”getton”, ska straffas dubbelt så hårt.