Klimat, miljö och sjukdomar

Ren luft blir allt mer sällsynt

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Ett av nio dödsfall årligen i världen kan kopplas till luftföroreningar. (photo: Isengardt / Flickr CC)

Ett av nio dödsfall årligen i världen kan kopplas till luftföroreningar.

En ny skakande rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft.

På väg mot en klimatkatastrof

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Höjda vattennivåer i takt med smältande isar och högre temperaturer drabbar såväl människor som djur hårt. (photo:  UN Photo / Mark Garten)

Höjda vattennivåer i takt med smältande isar och högre temperaturer drabbar såväl människor som djur hårt.

Enligt ny data från amerikanska forskare som publicerades i tidskriften Nature nyligen kan den globala uppvärmningen leda till temperaturer långt över vad man tidigare har trott.

Knyt ihop kampen för välfärd & klimat

Publicerad av Offensiv (författare)

Kamp nödvändig för välfärd och klimat. (photo: Natalia Medina)

Kamp nödvändig för välfärd och klimat.

Miljömålberedningens avgående ordförande Anders Wijkman och miljöekonomen Kristian Skånberg argumenterar på DN Debatt den 18 augusti för de omfattande offentliga investeringar som krävs både för att nå klimatmålen och samtidigt bryta det pågående förfallet av infrastrukturen och välfärden. Inlägget är en svidande vidräkning med regeringens och Allianspartiernas uppgörelse om fortsatt snäva budgetramar, som även Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen står på knä inför.

Tionde månaden i rad med värmerekord

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

 (photo: Malay Maniar / Flickr CC)

Månad efter månad har värmerekorden brutits den senaste tiden. Juli månad var den varmaste julimånaden någonsin och innebar tionde månaden i följd som den globala medeltemperaturen har slagit månadsrekord.

Förbifarten mot ”Vägs ände”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Förbifarten sattes under fredagen i blockad av ett hundratal aktivister. (photo: Lars Igeland)

Förbifarten sattes under fredagen i blockad av ett hundratal aktivister.

”Vägs ände” kallades förra veckans uppmärksammade klimataktion på Järvafältet i en ny protest mot bygget av Förbifart Stockholm, som planeras bli världens längsta sexfiliga motorvägstunnel.

Klimatkampen måste bli socialistisk

Publicerad av Arne Johansson (författare)

En socialistisk samhällsomvandling är en absolut nödvändighet för att stoppa klimatförändringarna och fler och mer förödande naturkatastrofer. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

En socialistisk samhällsomvandling är en absolut nödvändighet för att stoppa klimatförändringarna och fler och mer förödande naturkatastrofer.

Den ökade insikten om att det ödesdigra klimathotet faktiskt kommer att kräva en drastisk omställning av såväl hur och vad som produceras och konsumeras som hur produktionsresultatet fördelas, kommer mer än något annat att framtvinga en ny socialistisk medvetenhet. Det betyder också en grön comeback för Karl Marx och Friedrich Engels analys av kapitalismen och dess ”metaboliska revor” i kretsloppet mellan människor och natur.

Det stora klimatsveket

Publicerad av Offensiv (författare)

Fridolin och MP sviker fråga efter fråga. (photo: Fredrik Hjerling / Miljöpartiet de gröna)

Fridolin och MP sviker fråga efter fråga.

Regeringens ja till försäljning av Vattenfalls tyska brunkolsfält till det tjeckiska skumraskbolaget EPH, som vill öppna ännu fler kolgruvor med kapacitet att släppa ut 20 gånger mer koldioxid än hela Sverige, fördöms av klimatrörelser och experter i hela världen som ett historiskt svek med globala konsekvenser.

Låt kolet ligga

Publicerad av Sebastian Salazar (författare)

Det vore en klimatkatastrof om Vattenfalls kol såldes. Kolet släpper ut 1,2 miljarder ton koldioxid varje år. (photo: Sebastian Olsson)

Det vore en klimatkatastrof om Vattenfalls kol såldes. Kolet släpper ut 1,2 miljarder ton koldioxid varje år.

Ju varmare planeten blir, desto mer extrema väderförhållanden kommer vi att se. De torraste områdena i världen kommer att lida av längre torkperioder, områden med kraftiga regnperioder kommer att drabbas av längre regnperioder och allt fler förödande översvämningar och tillgången till dricksvatten minskar för en stor del av världsbefolkningen när glaciärerna smälter bort. Att sälja Vattenkrafts kol blir i detta läget såväl absurt som katastrofalt.

Norrbotten: Boom eller kris?

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Det blir mer och mer tydligt att Norrbotten har det bästa bakom sig i vad kapitalismen kan erbjuda. (photo: Fredric Alm / LKAB)

Det blir mer och mer tydligt att Norrbotten har det bästa bakom sig i vad kapitalismen kan erbjuda.

Efter tio år av ett historiskt undantag där Norrbottens ekonomiska utveckling har varit bättre än övriga landet håller bilden på att förändras. Än så länge hålls konjunkturen uppe, men under ytan är samhället bräckligare än kanske någonsin.

Klimatkrisen blir allt värre

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Vi går i stormsteg mot en global medeltemperatur på 1,5 grader över snittet. För att hejda klimatkrisen måste kapitalismen skrotas och ersättas med socialism på världsskala. (photo: Joe Brusky / Flickr)

Vi går i stormsteg mot en global medeltemperatur på 1,5 grader över snittet. För att hejda klimatkrisen måste kapitalismen skrotas och ersättas med socialism på världsskala.

Under klimattoppmötet i Paris i december ifjol, COP21, fattades det ett beslut om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader celsius över genomsnittet. Nu visar prognoser att vi kan nå dit redan innan året är slut.