EU och EMU

EU i kris efter Irlands nej

Publicerad av

Affisch från Socialist Party (photo: )

Affisch från Socialist Party

Med klar majoritet röstade Irland nej till Lissabonfördraget (EU:s nya författning). Irland är det enda land där invånarna haft en chans att säga sitt om fördraget. I övriga 26 medlemsländer har eliten valt att själv besluta i rädsla för att det ska bli nej.

Därför röstade Irland nej

Publicerad av

Med ett valdeltagande som var högre än normalt för en folkomröstning, 53,1 procent, förkastades Lissabonfördraget (den omdöpta EU-konstitutionen) klart och tydligt i Irland torsdagen den 12 juni med 53,4 mot 46,6 procent. Då nejsidan låg efter i alla opinionsundersökningar, fram till sista veckan, är detta en enorm chock för det politiska etablissemanget och storföretagen på Irland.

CWI Irland: Rösta nej till EU-fördraget

Publicerad av Joe Higgins (författare)

Lissabonfördraget undertecknades den 13 december 2007 på ett toppmöte i Lissabon, Portugal, och ska träda i kraft under år 2009 om det undertecknas av alla EU-medlemsstater. Fördraget utarbetades för att ersätta den provisoriska EU-konstitutionen efter att den förkastades av väljarna i Frankrike och Nederländerna under år 2005. Det kommer att genomföras en folkomröstning om avtalet den 12 juni i år på Irland.

”Nej till privatisering – nej till Lissabon”

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

Den 12 juni hålls på Irland en folkomröstning om Lissabonfördraget. Socialist Party, Rättvisepartiet Socialisternas systerparti, driver en intensiv kam­panj för ett nej. Redan i mars delades 100 000 flygblad ut i Dublin och Cork.

Temperaturen höjs i EU-debatten

Publicerad av

EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, befäster och trappar upp EU:s nyliberala politik. Det betyder försämrade rättigheter för arbetare och fackföreningar för att gynna de europeiska storföretagen. Riksdagspartierna har dock gjort allt för att EU-debatten i Sverige ska vara så osynlig som möjligt.

Ny fackfientlig EG-dom

Publicerad av Stefan Lundqvist (författare)

EG-domstolen fortsätter att döma till arbetsgivarnas fördel. I december gav de i Lavalmålet (skolbygget i Vaxholm) arbetsgivarna rätt att betala minimilöner till utländska byggnadsarbetare där facket krävde kollektivavtal och lika lön som svenska byggnadsarbetare. Den 3 april var det dags igen då domstolen återigen dömde till förmån för arbetsgivarna i det så kallade Rüffertmålet.

EU: Höjda priser äter upp löneökningarna

Publicerad av Per Olsson (författare)

I lördags demonstrerade uppemot 35 000 personer i den slovenska staden Ljubljana mot orättvisor och lönedumpning och för höjda reallöner. Demonstrationen, som anordnats av Europafacket (ETUC), genomfördes i samband med att EU:s finansministrar och Europeiska Centralbanken har sitt möte i Ljubljana.

EU-toppmötet och klimathotet

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Klimathotet skulle vara den viktigaste frågan på EU:s toppmöte i Bryssel den 13-14 mars. Men när röken lagt sig och politikerna tagit sina limousiner till flyget var slutresultatet istället nya löften om att ”skydda” de energislösande storföretagen.

Nej till det nya EU-fördraget

Publicerad av

Först annonserade miljöpartiets nuvarande språkrör Maria Wetterstrand att hon inte längre stödjer sitt partis krav på utträde ur EU. Dagarna efter var det dags för Per Garhton, tidigare språkrör för miljöpartiet och välkänd EU-motståndare, att göra samma sak. Wetterstrand motiverar sin 180-graderssväng med att hon ”hittat starka skäl till att vara med i EU efter unionens utvidgning och arbete i klimatfrågan”.

EU:s grundlag kuppas igenom

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

EU:s ledare har enats om en ny EU-konstitution. Det är i stort sett samma innehåll som i den konstitution som röstades ner i Nederländerna och Frankrike 2005. Men för att framställa det som något nytt har konstitutionen döpts om till Lissabonfördraget.