Husby- och Järvalyftet

Vilka är lärdomarna?

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Strax innan jul kom beskedet om att Husby Träff skulle utrymmas redan den 13 januari och flyttas över till mindre (och sämre och mörkare) lokaler i den stängda Husby krog.

Husby tar strid

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Natten till den 16 januari inleddes en ockupation av Husby Träff under parollen Husby kräver respekt. Detta efter beslut på ett mycket brett stormöte med 70 deltagare där de föreningar och boende som dagligen nyttjar samlingslokalen Husby Träff var väl representerade. Ockupationen vill förhindra Svenska Bostäders planer på att flytta Träffen till de mycket sämre lokalerna i f d Husby krog.

Husby och Järva kräver RESPEKT

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Mycket talar för att 2012 blir ett år av fortsatt växande motstånd i Järvas förorter som Husby, Akalla, Rinkeby och Tensta/Hjulsta, då Stockholms stads moderatstyre planerar att ”rivstarta” det så kallade Järvalyftets strukturplaner.

Storrådslag om Järvas Framtid

Publicerad av Arne Johansson (författare)

 (photo: )

Det plötsliga beskedet att Husby Träff, stadsdelens populära Folkets Hus, ska flyttas från dagens ändamålsenliga lokaler till betydligt sämre i den stängda Husby krog, har slagit ned som en ny bomb i förorten. På ett ”krigsråd” i måndags beslutade Nätverket Järvas Framtid därför att tidigarelägga planerna på ett storrådslag om det pågående sänket bakom allt tal om ett ”Järvalyft” i Husby Träff till söndagen den 15 januari.

Dråpslag mot Husby Träff

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Husby utsätts nu för en ny upprörande kupp av Svenska Bostäder, stödd av två ledande moderater, som innebär ett dråpslag mot stadsdelens offentliga rum. Det sker än en gång helt bakom ryggen på husbyborna.

Broockupation i Husby

Publicerad av Arne Johansson (författare)

 (photo: )

”Rör inte våra gångbroar” och ”Husby vårt hem” löd banderollerna över gångbron över Norgegatan torsdagen den 10 november och bron över Trondheimsgatan dagen därpå. Trumma och megafon klargjorde att det var en symbolisk ockupation efter den lokala Alliansens svek mot den lokala demokratin i remissvaret från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd den 3 november.

Ockupera Husby

Publicerad av Arne Johansson (författare)

På torsdag kl 15 denna vecka inleder Nätverket Järvas Framtid en ockupation av en gångbro över genomfartsleden Norgegatan.

Husbybor sätter press

Publicerad av Arne Johansson (författare)

 (photo: )

135 husbybor samlades förra torsdagen till ett laddat stormöte med 45 oroade och arga inlägg av mötesdeltagarna i Husby träff. Resultatet blev ett enhälligt uttalande som förkastade stadsbyggnadskontorets strukturplan för Husby.

Reclaima Husbys miljonprogram

Publicerad av

Än en gång verkar Husby, en stadsdel i norra Stockholm med knappa 12 000 invånare, vara på väg att bli försökskanin för upprustningen av det svenska miljonprogrammet. Eller kanske snarare avvecklingen av detsamma. Huvudförslaget i den nya strukturplanen ”Husby 2030” tycks nämligen vara inriktat på att en gång för alla göra upp med många av de idéer som låg bakom planeringen av områden som Husby.

Lyssna på Husbyborna – behåll en säker trafikmiljö

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Drygt en och en halv månad till den 18 november återstår av den tid som Husbyborna har tillkämpat sig för att få säga sin mening om de extrema förslagen i stadsbyggnadskontorets strukturplan för Husby.