EU och EMU

Fattigdomen ökar snabbt i Europa

Publicerad av Per Olsson (författare)

43 miljoner människor i Europa kan inte äta sig mätta varje dag. För första gången i modern tid tvingas många barn i Europa att leva under svårare förhållanden än sina föräldrar. Det skriver Röda Korset i en ny rapport om krisens mänskliga kostnader.

KAOS – ett modernt krislexikon

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

I sin nya bok KAOS – ett grekiskt krislexikon (Bokförlaget Atlas, 2013) återvänder Alexandra Pascalidou till sitt hemland Grekland. Ett land i djupt kris som styrs av Trojkans marionettregering. ”I demokratins vagga är demokratin satt ur spel”, är ett av bokens bärande tema.

För en total generalstrejk mot regeringen och Trojkan

Publicerad av

Det var stor uppslutning i den femdagars lärarstrejk som skakade Grekland i förra veckan. Lärardemonstrationerna var också massiva. Första strejkdagen demonstrerade exempelvis 30 000 i Aten och 10 000 i Tessaloniki.

Eurokrisen sedd från Aten

Publicerad av Per Olsson (författare)

Skulden – eurokrisen sedd från Aten av Kajsa Ekis Ekman (Leopard Förlag, augusti 2013) är enligt mitt tycke den absolut bästa bok som hittills har skrivits om eurokrisen och Trojkans – EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) – samt den så kallade marknadens allt hårdare strypgrepp om Grekland.

Bankrutt för EU:s högerpolitik

Publicerad av

EU-pamparna säger alltid att åtstramningspolitiken är ett måste om skulderna ska ner. Men efter år av historiskt stora nedskärningar växer EU-ländernas skuldberg. Samtidigt är arbetslösheten rekordhög. Värst är läget i eurozonen.

”Risken för social oro är störst i Europa”

Publicerad av Per Olsson (författare)

De senaste sex åren är det främst i Europa som risken för social oro har ökat, menar FN:s arbetslivsorganisation ILO.

EU:s högerpolitik har gjort ”Europa konkursmässigt”

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

I slutet av förra veckan aviserade EU-kommissionens pampar en viss lättnad i åtstramningspolitiken. Sex EU-länder – Frankrike, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien – fick lite längre andrum för att nå det godtyckliga budgetmålet om att underskottet inte får överstiga 3 procent av BNP. Men än är det långt till en verklig kursändring från Europas regeringar. För att nå dit krävs nya massrevolter och nya regeringar som vågar riva sönder EU:s och EMU:s politiska/ekonomiska tvångströja och på allvar utmana marknadens diktatur.

Europa i jäsning

Publicerad av

Det få ljus i tunneln som fortfarande brann, om än svagt. håller snabbt på att släckas. Så kan man beskriva det ekonomiska, politiska och sociala läget i Europa i allmänhet och inom eurozonen i synnerhet.

Kan Cypern räddas? Ja, med socialistisk politik

Publicerad av

 (photo: Michael Hänsch / CC)

Niall Mulholland från CWI:s ledning, som nyligen besökte Cypern, belyser de katastrofala konsekvenserna av högerregeringens krisuppgörelse med Trojkan, och de alternativ som vänstern för fram.

Portugal: Fäll regeringen och sparka ut Trojkan!

Publicerad av Goncalo Romeiro (författare)

Situationen i Portugal är explosiv efter att Konstitutionsdomstolen (KD) beslutat (i april) att olagligförklara fyra av statsbudgetens nio nedskärningsförslag, vilket bara har bekräftat vad många redan sagt: det var en omöjlig budget att genomföra.