Bostäder

Akut bostadsbrist för studenter

Publicerad av Lina Larsson (författare)

353 000 unga vuxna saknar idag bostad. De bostäder som byggs är ofta tämligen provisoriska till sin natur. (photo: )

353 000 unga vuxna saknar idag bostad. De bostäder som byggs är ofta tämligen provisoriska till sin natur.

Andelen unga som står utan eget boende är idag högre än någonsin. De senaste två åren har de ökat med 18 procent, vilket innebär att 353 000 unga vuxna idag ofrivilligt saknar egen bostad. Det visar Hyresgästföreningens undersökning där 4 000 unga vuxna mellan 20-27 år tillfrågades.

Bostadsbristen blir allt värre

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Det behövs en halv miljon nya bostäder enligt Boverket.  (photo: )

Det behövs en halv miljon nya bostäder enligt Boverket.

Bostadsbristen fördjupas och regeringens politiska förslag lyser med sin frånvaro. Det behövs en halv miljon nya bostäder fram till år 2020 som även resurssvaga grupper har råd att bo i.

(S)katteplanering när Lulebo säljer ut

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Skattefusk på hundratals miljoner kronor när Socialdemokraterna i Luleå säljer ut Lulebo till det privata fastighetsbolaget Rikshem. (photo: )

Skattefusk på hundratals miljoner kronor när Socialdemokraterna i Luleå säljer ut Lulebo till det privata fastighetsbolaget Rikshem.

Socialdemokraterna i Luleå säljer cirka 1 600 lägenheter och ett antal ”samhällsfastigheter” till det privata fastighetsbolagen Rikshem. För att undvika skatt på hundratals miljoner används ett upplägg med paketeringsbolag som säljs istället för fastigheterna i sig. Alla detaljer har hållits hemliga till sista sekund för att undvika debatt.

Skriande bostadsbrist för unga vuxna

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Aldrig tidigare har bostads­bristen för unga varit så allvarlig. (photo: )

Aldrig tidigare har bostads­bristen för unga varit så allvarlig.

Bostadsbristen i Sverige är ett växande problem som slår mycket hårt mot unga personer. Rapporten Unga vuxnas boende 2015 från Hyresgästföreningen visar att bostadsbristen bland unga har ökat med 18 procent de senaste två åren. Bostadsbristen bland unga har aldrig tidigare varit lika hög som idag.

Svenska Bostäder på reträtt i Tensta

Publicerad av Björn Sundblad (författare)

Vräkningen av 35 barnfamiljer stoppades tack vare att boende och aktiva i området organiserade sig och slöt upp i gemensam kamp. (photo: Jeanette Ngabo)

Vräkningen av 35 barnfamiljer stoppades tack vare att boende och aktiva i området organiserade sig och slöt upp i gemensam kamp.

35 barnfamiljer i Tensta, nordvästra Stockholm, skulle tvingas lämna sina lägenheter tisdagen den 30 juni. Men en snabb mobilisering i området och stöd från aktivister från hela Stockholm satte stopp för Svenska Bostäders vräkningsplaner.

Manifestation för att rädda fotbollsplanen i Dalen

Publicerad av Virpi Palmunen (författare)

Plakat för att rädda fotbollsplanen pryder området. (photo: Elin Gauffin)

Plakat för att rädda fotbollsplanen pryder området.

Den 11 juni deltog uppemot 200 personer i manifestationen för att rädda fotbollsplanen i Dalen. Kravet var: Bygg gärna nya lägenheter, men inte just här då fotbollsplanen är en av två planer i Dalen – ett av Stockholms barntätaste områden.

Socialdemokraterna i Luleå sålde ut allmännyttan

Publicerad av RS Luleå (författare)

3 000 gemensamt ägda lägenheter ska säljas i Luleå. Det beslutade S-majoriteten i kommunfullmäktige i måndags, med stöd av alla traditionellt borgerliga partier. (photo: Yonggang Cui)

3 000 gemensamt ägda lägenheter ska säljas i Luleå. Det beslutade S-majoriteten i kommunfullmäktige i måndags, med stöd av alla traditionellt borgerliga partier.

3 000 gemensamt ägda lägenheter ska säljas i Luleå. Det beslutade S-majoriteten i Luleå kommunfullmäktige den 15 juni, med stöd av alla traditionellt borgerliga partier.

Fortsatta protester mot utförsäljningen av Lulebo

Publicerad av Anton Lindbäck (författare)

I måndagskväll höll Luleå socialdemokratiska arbetarekommuns representantskap möte där information skulle ges om utförsäljningen av 3 000 av Lulebos 10 000 allmännyttiga lägenheter. Utanför mötet hade bland annat medlemmar från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet samlats för att protestera mot utförsäljningen och visa sitt stöd till den opposition som finns inom S.

Ockupationen i Högdalen fortsätter

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Ockupationen har pågått i en och en halv vecka och stödet bland allmänheten är starkt. (photo: Per-Åke Westerlund)

Ockupationen har pågått i en och en halv vecka och stödet bland allmänheten är starkt.

Nätverket Högdalens Vänners ockupation av den rivningshotade numera nedlagda Högdalens skola i södra Stockholm fortgår. Stödet bland allmänheten är starkt, men ännu är det tyst från politiskt håll och från fastighetsägaren Veidekke.

Är att tänka på barnen egoism?

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Barnens fotbollsplan ska jämnas med marken för att ge plats åt nya lägenheter. Klassperspektivet blir tydligt då stadsbyggnadskontoret vägrar att istället bygga lägenheterna vid outnyttjade platser i närheten av villaområdena. (photo: )

Barnens fotbollsplan ska jämnas med marken för att ge plats åt nya lägenheter. Klassperspektivet blir tydligt då stadsbyggnadskontoret vägrar att istället bygga lägenheterna vid outnyttjade platser i närheten av villaområdena.

Debatten om byggandet i Stockholm är het. Så var turen kommen för oss på Rönnbärsgården och Hasselgården att gå på stadsbyggnadskontorets samråd eftersom Svenska bostäder, på stadens uppdrag, planerar att bygga 50 lägenheter nära oss, på barnens fotbollsplan. Har en inte sett platsen är det svårt att föreställa sig hur liten yta det är fråga om. Har en sett platsen är det svårt att föreställa sig att de på allvar vill klämma in 50 lägenheter där intill spåret.