Miljö, jordbruk och sjukdomar

Rovdrift hotar gruvjobb och miljö

Publicerad av

Sverige upplever en gruvboom utan tidigare motstycke. De pågående gruvsatsningarna beräknas skapa cirka 5 000 nya jobb. Branschorganisationen Svemin hoppas på en tredubbling av produktionen fram till 2025, vilken enligt deras beräkningar skulle ge så mycket som 50 000 nya jobb i gruvor, transport, service och maskintillverkning.

”Gruvbolagen ska ägas gemensamt”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Förra veckan briserade en bomb 18 mil upp längs Torneälven. Det kanadensiska gruvbolaget Northland Resources behöver 2,4 miljarder kronor i extra finansiering, och det snabbt, för att kunna fullfölja starten av gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Om gruvdriften skulle gå i stöpet, finns det bara ynka 10 miljoner kronor avsatta för att städa upp efter det gigantiska gruvhålet.

Nya kostnadsökningar för Västtrafik

Publicerad av Amer Mohammed Ali (författare)

År 2012 innebar en prishöjning på kollektivtrafiken motsvarande 12,3 procent från Västtrafik. Nu slår varningsklockorna; utgifterna för Västra Götalandsregionens kollektivtrafik kommer att öka från drygt en miljard till fyra miljarder kronor per år till 2017. De alternativ som ställs mot varandra är hur mycket som ska finansieras av skattemedel eller hur mycket mer ska priserna gå upp, enligt GP den 7 januari.

Rekordvärme eldhärjar Australien

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Australien har sedan den 4 januari varit drabbat av kraftiga och utspridda bränder som har orsakat enorma problem. Bränderna har uppstått på grund av de extrema värmeböljorna som har lett till en svår torka och de kraftiga vindarna.

Inte precis som på räls

Publicerad av Linn Mäkelä (författare)

Den första januari runt femtiden på kvällen skulle mina kusiners tåg mot Göteborg avgå från Resecentrum i Boden. Två timmar efter avsedd tid rullade det äntligen ut från perrongen efter att ha väntat på ett anslutande tåg. Det var ju ändå inte så farligt, tänker jag då, men slås direkt av en helt annan tanke: Varför tänker jag så?

Avregleringar och resursbrist bakom tågkaoset i norr

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Under december och början av januari har Norrtågs trafik gått från strulig till kaotisk. Under den senaste veckan har alla tåg ställts in på vissa sträckor, när fem av tolv tågsätt varit ur bruk.

Färdplan 2050 utan färdriktningar

Publicerad av Per Olsson (författare)

Att ta fram en färdplan för hur klimatutsläppen i Sverige helt ska upphöra fram till år 2050 är en oerhört viktig uppgift. Därför är det desto mer allvarligt att det dokument som Naturvårdsverket presenterade i mitten av december är så oerhört defensivt och så genomgående blundar för att regeringens politik på punkt efter punkt går i en riktning som försvårar en minskning av utsläppen.

Ännu en vinter med inställda tåg

Publicerad av Stefan Lundqvist (författare)

Som vanligt fick SJ och Trafikverket stora problem när kung Bore kom till vårt nordpolsland även detta år. Trots de anställdas övertidsslit i snömassorna blev det stopp i tågtrafiken när tågen kördes sönder av för dåligt plogade banvallar. Tågen fick gå med ett ispansar på uppåt 20 ton eller mer som barlast när avisningshallarna inte räckte till.

2012 – ett dramatiskt år färgat av kamp och kris

Publicerad av

 (photo: )

På fyra sidor skildrar Offensiv i ord och bild året som gått. År 2012 var ett orosfyllt och omtumlande år präglat av tilltagande motsättningar och konflikter, mot bakgrund av en global utdragen process av revolution och kontrarevolution. 2012 var ett år av masskamp i Sydafrika, Grekland o s v, och allvarliga bakslag och katastrofer i form av inbördeskriget i Syrien, svältkatastrofen i Västafrika och en snabbt förvärrad klimat- och miljökris.

Klimatfiaskot i Doha

Publicerad av

Årets klimatförhandlingar COP 18 i Doha, Qatar, slutade trots färska varningar för att planeten är på väg mot en katastrofal uppvärmning på 3-5 grader detta sekel i ännu en deklaration, The Doha Gateway, som är kemiskt fri från nya, meningsfulla åtaganden. Visserligen undveks en total kollaps för den globala klimatcirkus som pågått sedan 1997 genom att det så kallade Kyotoavtalet som annars skulle ha löpt ut i år förlängs med ytterligare åtta år till 2020, då man hoppas att ett nytt och bredare avtal som omfattar alla länder ska träda i kraft, enligt det så kallade Durbanprotokollet. Men det förlängda Kyotoavtalet, som endast omfattat länder med 15 procent av utsläppen och som nu Kanada, Japan, Ryssland och Nya Zeeland har dragit sig ur, innebär inga nya åtaganden om utsläppsminskningar.