Världsekonomin

Stöd arbetarnas kamp i Iran – protestera mot Löfvens resa

Publicerad av Per Olsson (författare)

En exportresa mot Irans arbetare. (photo: )

En exportresa mot Irans arbetare.

Den 11-12 februari är statsminister Stefan Löfven tillsammans med representanter för en rad av landets storföretag i Iran. Syftet med besöket är att öppna nya marknader för svensk kapitalism i diktaturens Iran.

Motståndet är installerat

Publicerad av Offensivs redaktion (författare)

 (photo: )

Donald Trumps installationstal var det mest stridslystna, kontroversiella och nationalistiska i USA:s historia

Trump och Kina – en källa till nya globala konflikter

Publicerad av Vincent Kolo (författare)

Trump vill kraftigt rusta upp USA:s flotta. (photo: )

Trump vill kraftigt rusta upp USA:s flotta.

Donald Trumps makttillträde som president markerar en avgörande vändpunkt i de internationella relationerna. Trump vid makten visar att den härskande klassen i USA åtminstone delvis har förlorat kontrollen över sitt politiska system och styre

Maktelitens firmafest

Publicerad av Offensivs redaktion (författare)

I veckan startar den globala maktelitens årliga firmafest – Världsekonomiskt forum (WEF)

Storföretagen plundrar välfärden i skatteparadisen

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Oxfam har nyligen gett ut rapporten Tax Battles som visar vilka länder som är världens värsta skatteparadis och de olika typerna av skatteflykt

Ryssland krisar under ytan

Publicerad av Rob Jones (författare)

På ytan tryggar Ryssland åter sitt inflytande i världen och president Vladimir Putin håller fortsatt kontroll över landet. Men en djupare analys av situationen visar att många problem utvecklar sig för den nya ryska kapitalismen.

Världsekonomin: Extrem ”medicin” hjälper inte

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

 (photo: )

USA:s tillväxt minskar, världshandeln krymper och eurozonen rör sig inte framåt. Det är faktorer som tillsammans med regeringarnas ökade nationalism och protektionism gör att prognoserna för världsekonomin på nytt har skrivits ner.

Rättvis handel – inte frihandel

Publicerad av Per Olsson (författare)

Den europeiska protestdagen mot frihandelsavtalen samlade 500 i Stockholm. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Den europeiska protestdagen mot frihandelsavtalen samlade 500 i Stockholm.

Den europeiska protestdagen den 17 september mot EU:s så kallade frihandelsavtal med Kanada (CETA) och USA (TTIP) blev en väldig framgång. I Tyskland demonstrerade minst 320 000 personer i sju städer.

Biljontals kronor göms i skatteparadis

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Storföretaget Apple gömmer undan 1 533 miljarder kronor i skatteparadis. Uppskattningar visar att otroliga 169 412 miljarder kronor göms undan beskattning. (photo: Lookcatalog / Flickr CC)

Storföretaget Apple gömmer undan 1 533 miljarder kronor i skatteparadis. Uppskattningar visar att otroliga 169 412 miljarder kronor göms undan beskattning.

Fram till år 1989 var bolagsskatten i Sverige 52 procent. År 2013 genomförde Alliansregeringen den senaste sänkningen till 22 procent. Mellan åren 2000 och 2015 har bolagsskatterna sjunkit med 10,7 procent i EU. Ändå beskriver uttrycket ”mycket vill ha mer” utvecklingen väldigt bra. Trots enorma skattesänkningar på storföretagens vinster gömmer de sina miljarder för att inte betala någon skatt alls.

Tilltagande stormar över Saudhuset

Publicerad av Serge Jordan (författare)

I Kuwait har oljearbetare vidtagit strejkaktioner i protest mot lönesänkningar och privatiseringar. (photo: Fluor)

I Kuwait har oljearbetare vidtagit strejkaktioner i protest mot lönesänkningar och privatiseringar.

En till synes outtömlig källa till olja har använts av stora delar av den härskande eliten i Mellanöstern för att inte bara berika sig ofantligt, utan för att dämpa de sociala konflikterna med sin egna befolkning. Efter de revolutionära uppsvingen som skakade regionen gav de panikslagna härskande monarkierna i gulfstaterna större gåvor till sina medborgare för att stävja den ökande oron. Kollapsen av oljepriset på världsmarknaden har vänt vad som var en fördel för regimerna till en enormt stor destabiliserande faktor för dem.