EU och EMU

Avgörandet nära i Grekland: Syriza måste kasta ut Trojkan

Publicerad av Offensiv (författare)

Greklands premiärminister Alexis Tsipras på väg till förhandlingsbordet med Trojkan. En Grexit, att Grekland lämnar eurozonen, är nära. (photo: )

Greklands premiärminister Alexis Tsipras på väg till förhandlingsbordet med Trojkan. En Grexit, att Grekland lämnar eurozonen, är nära.

Trojkans hårdnande stryptag runt Grekland resulterade under den gångna helgen i att krisen tog en ny dramatisk vändning efter att att förhandlingarna bröt samman.

Avgörandets stund för Syriza och Grekland

Publicerad av Per Olsson (författare)

Nu är det upp till bevis för Syriza för att bryta med Trojkan. För det krävs att arbetare och ungdomar mobiliseras till kamp. (photo: )

Nu är det upp till bevis för Syriza för att bryta med Trojkan. För det krävs att arbetare och ungdomar mobiliseras till kamp.

Efter månader av resultatlösa förhandlingar mellan den grekiska regeringen och Trojkan står det klart att det inte finns något utrymme för det som Syriza kallar en “hedersam kompromiss”. Trojkan och marknaden kräver ”en villkorslös kapitulation”. Syrizaregeringen står inför ett historiskt avgörande: Antingen underkastelse eller mobilisering till strid mot Trojkan och marknadens utpressning.

Riv Fort Europas flyktingmurar

Publicerad av Per Olsson (författare)

EU-ledarnas svar på tragedierna i Medelhavet är ökad militarisering av flyktingpolitiken. (photo: Italian Navy Press Office)

EU-ledarnas svar på tragedierna i Medelhavet är ökad militarisering av flyktingpolitiken.

Hittills i år har över 1 700 flyktingar på väg till Europa drunk­nat i Medelhavet. Fort Europa har bara under årets första fyra månader skördat fler dödsoffer än under hela år 2013. EU:s skärpta flyktingpolitik och de allt högre murarna som omger Europa har förvandlat Medelhavet till en massgrav.

Global protestdag mot kapitalets TTIP 18 april

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Den 18 april är det demonstrationer mot TTIP över hela världen. (photo: Mike Herbst / Flickr CC)

Den 18 april är det demonstrationer mot TTIP över hela världen.

De svenska fackföreningstopparna är fortsatt tämligen okritiska till kapitalets planerade frihandelsavtal TTIP, och vissa till och med hyllar det ogenerat. Förhoppningsvis kan den 18 april bli en ögonöppnare för fackföreningsrörelsen även i Sverige, då en global protestdag mot TTIP äger rum.

Var fjärde i EU är fattig

Publicerad av

Stoppa kapitalets TTIP-avtal

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

En så kallad  flashmob mot TTIP i Dortmund. I flera europeiska länder har protester ägt rum mot TTIP, men i Sverige lyser kampen hittills med sin frånvaro. (photo: campact / Flickr CC)

En så kallad flashmob mot TTIP i Dortmund. I flera europeiska länder har protester ägt rum mot TTIP, men i Sverige lyser kampen hittills med sin frånvaro.

Det av svenska fack tämligen okritiserade TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU, innebär en allvarlig inskränkning av arbetares rättigheter. Nu visar nyläckta dokument att ett sådant avtal också skulle innebära att en återkommunalisering av välfärden blir nästintill omöjlig.

Kryperi för diktaturer

Publicerad av

Svenska fackens svek: ”Försiktigt positiva” till frihandelsavtal

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), som det har förhandlats om mellan USA och EU sedan 2013, borde om något väcka arbetarrörelsens och fackens ilska. Men inte i Sverige.

Högerpolitiken sänker Europa

Publicerad av

Hälften utan jobb i Grekland

Publicerad av Per Olsson (författare)

Trojkan (EU, IMF och ECB) har medvetet förpassat det grekiska folket i en enorm fattigdom. (photo: Thanassis Stavrakis)

Trojkan (EU, IMF och ECB) har medvetet förpassat det grekiska folket i en enorm fattigdom.

Efter sex år av djup kris och oemotsvarade attacker på välfärd, jobb och levnadsvillkor har Grekland kastats årtionden tillbaka i tiden. Detta hindrar dock inte landets högerregering och EU-topparna från att hävda att åtstramningspolitiken har varit en framgångsrik nödvändighet och att det nu kan skönjas ett ljus i slutet av tunneln. Men inga fraser i världen kan dölja det faktum att åtstramningspolitiken och Trojkan är skyldiga till en medvetet skapad fattigdom.