EU och EMU

Eurokrisen sedd från Aten

Publicerad av Per Olsson (författare)

Skulden – eurokrisen sedd från Aten av Kajsa Ekis Ekman (Leopard Förlag, augusti 2013) är enligt mitt tycke den absolut bästa bok som hittills har skrivits om eurokrisen och Trojkans – EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) – samt den så kallade marknadens allt hårdare strypgrepp om Grekland.

Bankrutt för EU:s högerpolitik

Publicerad av

EU-pamparna säger alltid att åtstramningspolitiken är ett måste om skulderna ska ner. Men efter år av historiskt stora nedskärningar växer EU-ländernas skuldberg. Samtidigt är arbetslösheten rekordhög. Värst är läget i eurozonen.

”Risken för social oro är störst i Europa”

Publicerad av Per Olsson (författare)

De senaste sex åren är det främst i Europa som risken för social oro har ökat, menar FN:s arbetslivsorganisation ILO.

EU:s högerpolitik har gjort ”Europa konkursmässigt”

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

I slutet av förra veckan aviserade EU-kommissionens pampar en viss lättnad i åtstramningspolitiken. Sex EU-länder – Frankrike, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien – fick lite längre andrum för att nå det godtyckliga budgetmålet om att underskottet inte får överstiga 3 procent av BNP. Men än är det långt till en verklig kursändring från Europas regeringar. För att nå dit krävs nya massrevolter och nya regeringar som vågar riva sönder EU:s och EMU:s politiska/ekonomiska tvångströja och på allvar utmana marknadens diktatur.

Europa i jäsning

Publicerad av

Det få ljus i tunneln som fortfarande brann, om än svagt. håller snabbt på att släckas. Så kan man beskriva det ekonomiska, politiska och sociala läget i Europa i allmänhet och inom eurozonen i synnerhet.

Kan Cypern räddas? Ja, med socialistisk politik

Publicerad av

 (photo: Michael Hänsch / CC)

Niall Mulholland från CWI:s ledning, som nyligen besökte Cypern, belyser de katastrofala konsekvenserna av högerregeringens krisuppgörelse med Trojkan, och de alternativ som vänstern för fram.

Portugal: Fäll regeringen och sparka ut Trojkan!

Publicerad av Goncalo Romeiro (författare)

Situationen i Portugal är explosiv efter att Konstitutionsdomstolen (KD) beslutat (i april) att olagligförklara fyra av statsbudgetens nio nedskärningsförslag, vilket bara har bekräftat vad många redan sagt: det var en omöjlig budget att genomföra.

Ilskan växer mot EU-politiken

Publicerad av

Vid sidan av den fortsatta ekonomiska krisen i Europa skärps den politiska krisen i EU:s medlemsländer. Stödet till de etablerade partierna och EU har rasat till en rekordlåg nivå i merparten av EU:s 27 medlemsländer.

Skattesmitarnas tillgångar avslöjas

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

Ett unikt samarbete mellan tidningar och journalister världen över håller på att avslöja dem som flytt från skatten och gömt undan sina pengar i något skatteparadis. Avslöjanden har redan gett upphov till en kris i den franska regeringen, vars budgetminister har fått avgå.

Fortsatt grekisk kamp mot Trojkan

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Medan regeringens ”lösning” är fortsatta pålagor på utfattiga greker tar allt fler arbetare saken i egna händer – genom fabriksockupationer och kvarterskommittéer.