Sveriges ekonomi

Räcker inte långt, Löfven

Publicerad av

 (photo: )

Regeringens vårbudget inne­håller flera välkomna förbättringar i form av höjd a-kassa och underhållsstöd, stupstocken i sjukförsäkringen försvinner, gratis medicin till barn samt höjda anslag till skola och äldreomsorg. Vad gäller äldreomsorgen handlar det dock om en omfördelning av pengarna och för att skolsatsningen ska tas på allvar krävs omedelbart fler lärare. Vilket eftermäle regeringen får beror i hög grad på hur det går med jobben.

Tågkaos i avreglerat spår

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Regeringens anslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på tågkaoset. (photo: Kasper Dudzik)

Regeringens anslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på tågkaoset.

Regeringen presenterade sin satsning på järnvägsunderhållet i vårbudgeten. Situationen är allvarlig med ständiga stopp för tågtrafiken och godståg som spårar ur på grund av det eftersatta underhållet. Men hur långt räcker regeringens tillskott?

En gåva till dem som har

Publicerad av Per Olsson (författare)

Lyckad bankprotestvecka

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Bankprotestveckan belyste bankernas ofantliga vinster och utdelningar och krävde pengarna tillbaka till välfärden. (photo: Sebastian Olsson)

Bankprotestveckan belyste bankernas ofantliga vinster och utdelningar och krävde pengarna tillbaka till välfärden.

Manifestationen på Hötorget i Stockholm den 25 mars blev finalen på Folkkampanj för Gemensam Välfärds bankprotestvecka. Tidigare under veckan hade symboliska protestaktioner hållits utanför storbankernas årsstämmor.

Inga fler privatiseringar av våra sjukhus

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd. (photo: Holger.Ellgaard /  Wikimedia Commons)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd.

Privatiseringar av sjukhus har återigen blivit en stridsfråga. Alliansen, som styr Stockholms läns landsting, vill återigen privatisera ett helt akutsjukhus och även de facto-privatisera sjukvård genom fler vårdval. Regeringen förbereder för en ny stopplag.

Makteliten drar ifrån

Publicerad av Minela Mahmutovic (författare)

LO har kommit ut med en ny rapport om den svenska makt eliten. Rapporten visar att år 2013 tjänade de 200 tillhörande ”makteliten” i snitt, innan skatt, motsvarande 17 industriarbetarlöner. De 50 mäktigaste representanterna för näringslivet är ännu rikare, motsvarande 50 arbetarlöner.

Svart vecka: 4000 varslade

Publicerad av

Tydlig opinion mot vinstuttag inom välfärden

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av LO visar att sextio procent av svenskarna upplever kvaliteten i välfärden har försämrats under de senaste tio åren. Två av tre vill reglera privata företag inom välfärden hårdare.

Stoppa kapitalets TTIP-avtal

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

En så kallad  flashmob mot TTIP i Dortmund. I flera europeiska länder har protester ägt rum mot TTIP, men i Sverige lyser kampen hittills med sin frånvaro. (photo: campact / Flickr CC)

En så kallad flashmob mot TTIP i Dortmund. I flera europeiska länder har protester ägt rum mot TTIP, men i Sverige lyser kampen hittills med sin frånvaro.

Det av svenska fack tämligen okritiserade TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU, innebär en allvarlig inskränkning av arbetares rättigheter. Nu visar nyläckta dokument att ett sådant avtal också skulle innebära att en återkommunalisering av välfärden blir nästintill omöjlig.

Välfärdsuppror mot bankerna

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Det går ingen nöd på Nordea, med vd:n Christian Clausen i förarsätet, och de andra svenska storbankerna som årligen gör vinster på uppåt 100 miljarder kronor. (photo: Nordea)

Det går ingen nöd på Nordea, med vd:n Christian Clausen i förarsätet, och de andra svenska storbankerna som årligen gör vinster på uppåt 100 miljarder kronor.

De svindlande årsvinster som storbankernas bolagsstämmor under den kommande veckan kan frossa i uppgår till 104,5 miljarder kronor, efter en vinst på drygt 90 miljarder året innan. Detta betyder att ökningstakten av deras storskaliga ocker idag har trissats upp till mer än det dubbla jämfört med tiden för det stora bankrån som föregick den globala finanskrisen år 2008.