Sveriges ekonomi

Fortsatt panik hos Riksbanken - Ny räntesänkning idag

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

 (photo: )

Dagens besked att Riksbanken sänker styrräntan ännu mer betecknas som en “bomb” och en “panikåtgärd” av ekonomer och affärstidningar. Uppenbart är att den svenska kapitalismen, och särskilt exportindustrin, begärt sänkningen. Effekten blev direkt att kronans värde föll, vilket gynnar exportindustrin, som den senaste tiden oroats av att kronan förstärkts gentemot euron.

Riksbanken i ”okänd terräng”

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

Riksbanken har sänkt styrräntan till minus 0,10 procent. Det är första gången någonsin som den svenska reporäntan (den viktigaste styrräntan) är negativ.

Militären får 5,5 miljarder mer – vård, skola och omsorg rustas ner

Publicerad av

70 robotbestyckade Super-Jas ska byggas. (photo: )

70 robotbestyckade Super-Jas ska byggas.

Idag den 15 maj presenterades försvarsberedningens med representanter från samtliga riksdagspartier sin nya rapport ”Försvaret av Sverige. Starkare försvar för försvaret av Sverige”. Som titeln anger vill en i huvudsak enig försvarsberedning öka anslaget till militären. Försvarsberedningen skriver att försvarsbudgeten behöver öka med upp till 5,5 miljarder årligen under de kommande tio åren.

Vattenfalls smutsiga affärer visar behovet av demokratisk planering och styrning av hela energisektorn

Publicerad av

 (photo: )

Vattenfall redovisar storförluster efter att tvingats skriva ned sina tillgångar. Samtidigt kommer besked om att bolaget ska styckas och ytterligare tusentals jobb ska bort. Men förutom de 2 500 jobb som tidigare aviserades i mars i år.