Världsekonomin

En blick in i nästa år

Publicerad av

Många av 2012 års händelser låter oss ana hur 2013 kommer att gestalta sig. Det kommer att bli ett år av kronisk instabilitet, med nya krishärdar samtidigt som de gamla förblir osläckta. Det som kallas eurokrisen fortsätter att stå i förgrunden.

Ingen kris för bankdirektörerna

Publicerad av

”Det räcker med att tillräckligt många kunder samtidigt ställer den förbjudna frågan ’Kan jag få mina pengar?’ för att sänka vilken bank som helst”. De ständigt återkommande bankkriserna är ett tema i ekonomikrönikören Andreas Cervenkas bok Vad är pengar? Han skriver att bankkriser är ”lika vanliga som förkylningar”.

Unik maktkamp i toppen och ekonomin bromsar in

Publicerad av Vincent Kolo (författare)

 (photo: )

Överkapacitet och en växande skuldbörda förvärrar Kinas ekonomiska problem och begränsar regeringens politiska valmöjligheter. Utrensningen av Bo Xilai, det så kallade kommunistpartiets (KKP) höjdare i Chongqing, tidigare i år markerade en vändpunkt i Kinas moderna historia. Den regeringskris och hårda interna maktkamp, som avsättningen av Bo var ett uttryck för, sker mot bakgrund av att ekonomin bromsar in och växande oro om en ”hårdlandning”. Den nya ekonomiska och politiska situation utgör en väldig utmaning för landets avgående ledning runt presidenten Hu Jintao och premiärministern Wen Jiabao.

Global kapitalism mot en ny nedgång?

Publicerad av Lynn Walsh (författare)

Framtidsutsikterna för den globala kapitalismen är dystra. Det finns sedan april/maj i år växande indikationer på att en ny nedgång i världsekonomin är i antågande.

Marknadens diktatur och högerpolitik skapar nya kriser

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansministrar hade ännu ett toppmöte för drygt två veckor sedan i Köpenhamn var temat: Återhämtning från krisen – den ekonomiska utvecklingen efter skuldkrisen. 

Ett Klondike som trotsar krisen?

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

De senaste åren har Norrbotten toppat både tillväxt- och investeringssiffror för hela Sverige. Många hoppas att åren av utflyttning och ekonomisk utarmning är över. Helt klart är situationen annorlunda än förr, men grunden för tillväxten är bräcklig och kopplad till i längden ohållbara obalanser i världsekonomin.

Explosiv ojämlikhet

Publicerad av

De växande inkomstklyftorna har under proteståret 2011 exploderat som en central politisk fråga, först globalt och med en viss försening kanske även i Sverige. Ökade klyftor pekas i den Global Risks Report som härom veckan gavs ut av World Economic Forum ut som det mest akuta hotet mot den rådande världsordningen. ”För första gången på generationer tror många människor inte längre att deras barn kommer att uppnå en högre levnadsstandard är de själva”, säger WEF:s vd Lee Howell, som tillägger att problemet är särskilt akut i de industrialiserade länderna som ”historiskt har haft högt självförtroende”.

Kapitalismen i kris

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

 (photo: Paul Mattsson)

”För fem år sedan skulle det varit så gott som otänkbart att Financial Times skulle ha en artikelserie om ’Capitalism in crisis’”. Det skrev ekonomiprofessorn och den tidigare finansministern i USA, Lawrence Summers, i det inlägg han tillfrågats om i denna världens kanske viktigaste kapitalistiska dagstidning.

Hela havet stormar i höst

Publicerad av

Den kris som präglat den globala kapitalismen sedan 2008 har nu gått in i en ny nedåtgående fas.
– Världsekonomin är på väg in i en ny farozon, varnade Världsbankens chef Robert Zoellick under den gångna helgen.
Augusti blev en svart månad för världens aktiebörser och september har startat med nya börsras.

Kapitalism i återvändsgränd ger börsras och skuldkris

Publicerad av Per Olsson (författare)

Sedan slutet av juli har världens aktiebörser skakats av flera stora ras och augusti har rubricerats som en svart månad. ”Denna vecka förlorade investerarna [börsspekulanterna] allt sitt hopp”, summerade Financial Times den vecka som avslutades helgen 20-21 augusti. Det viktigaste skälet bakom börsoron är rädslan för en ny global kapitalistisk kris. Enligt den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley är USA och Europa farligt nära en recession (ekonomisk nedgång).