Skola och barnomsorg

Västerbotten: Rädda byskolorna

Publicerad av RS Umeå (författare)

Skolorna måste få vara kvar. (photo: )

Skolorna måste få vara kvar.

I två kommuner i Västerbotten pågår strider kring nedläggningen av byskolor. I Lycksele hotas de sista skolorna utanför tätorten. I Umeå vill kommunledningen göra neddragningar på två mindre skolor, trots att kommunens befolkning fortsätter att växa i snabb takt.

Skolkampen i Luleå viker sig inte för S och M

Publicerad av Liv Shange (författare)

De som kampanjar för Luleås skolor har långt ifrån gett upp kampen. (photo: )

De som kampanjar för Luleås skolor har långt ifrån gett upp kampen.

Arbetet för att rädda de nedläggningshotade skolorna och förskolorna i Luleå fortsätter trots kommunfullmäktiges beslut att bifalla ”Framtidens Skola”. På ett gemensamt stormöte den 14 april vässades återigen argument och planer på att angripa nedläggningarna från flera håll. Stämningen bland skolräddarna är arg, enig och beslutsam.

Grönt ljus till välfärdspirater

Publicerad av

Ilmar Reepalu talar på kommunalpolitisk konferens 23 maj - Tekniska museet. Fotograf: Anders Löwdin (photo: Anders Löwdin)

Ilmar Reepalu talar på kommunalpolitisk konferens 23 maj - Tekniska museet. Fotograf: Anders Löwdin

Istället för ett stopp på vinstuttagen efterlyser socialdemokraten Ilmar Reepalu, som efter regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet har fått uppdraget att utreda vinster i välfärden, ”en rimlig vinstnivå”.
– En del tolkar det som att alla vinster ska bort från välfärdsektorn. Men jag tolkar mina direktiv som att jag ska bedöma vad som är rimlig avkastning, sa Ilmar Reepalu när han intervjuades av Sydsvenskan under den gångna helgen.
En avkastning på tre procent kan enligt Reepalu anses som ”rimligt”.

Pajalas skolräddare tog över Socialdemokraterna i protest mot nedskärningar

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

I spåren av Northlandskrisen monterar den S och V-ledda kommunledningen i Pajala kommun ned en stor del av den kommunala servicen i byarna. Protesterna har varit många och på senaste S-årsmötet tog skolräddarna majoriteten i arbetarkommunens styrelse.

Skolkampen fortsätter trots beslutet i Luleå fullmäktige

Publicerad av RS Luleå (författare)

Protester har ägt rum i ett halvårs tid och kampen kommer att fortsätta framöver också. (photo: Liv Shange)

Protester har ägt rum i ett halvårs tid och kampen kommer att fortsätta framöver också.

Med stöd av Moderaterna och Landsbygdspartiet Oberoende klubbade Socialdemokraterna igenom ”Framtidens Skola”, som innebär nedläggning av sju skolor och tio förskolor, på kommunfullmäktigemötet i Luleå den 4 april. RS röstade helt emot förslaget. Kampviljan är dock fortsatt hög för att stoppa nedläggningarna.

Skolnedskärningar i Göteborg skylls på flyktingar

Publicerad av Amer Mohammed Ali (författare)

Politikerna i Göteborg rättfärdigar sin nedskärningspolitik genom att skylla på flyktingarna. (photo: World Bank Photo Collection / Flickr CC)

Politikerna i Göteborg rättfärdigar sin nedskärningspolitik genom att skylla på flyktingarna.

Över 2 000 elever kommer att sakna plats inom Göteborgs grundskolor till hösten, enligt en prognos som påvisar en förvärrad platsbrist till nästa skolår enligt Göteborgs-Posten den 16 mars.

RS säger nej till betyg i årskurs 4

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom (författare), Mattias Bernhardsson (författare)

Pedagoger, forskare, lärarfacken, Skolverket, Skolinspektionen – alla sågar betyg från årskurs 4. Det struntar dock politikerna i Haninge i. (photo: Charlotta Wasteson / Flickr CC)

Pedagoger, forskare, lärarfacken, Skolverket, Skolinspektionen – alla sågar betyg från årskurs 4. Det struntar dock politikerna i Haninge i.

Samma borgerliga politiker som brukar kritisera att det är bristande beslutsunderlag på olika punkter på kommunfullmäktiges dagordning lade under måndagens kommunfullmäktige fram en motion som helt och hållet saknade underlag. Moderaterna och Liberalerna hade lagt fram två nästan identiska motioner om att införa betyg i årskurs 4 på försök.

Karneval 2.0 för Luleås skolor

Publicerad av RS Luleå (författare)

Ännu en gång tågade Luleå mot kommunens planer på att lägga ned flera skolor. (photo: Yonggang Cui)

Ännu en gång tågade Luleå mot kommunens planer på att lägga ned flera skolor.

Ytterligare ett steg i Luleås skolkamp togs lördagen den 19 mars då samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” arrangerade Karneval 2.0. Gruppens två karnevaler har varit de mest kreativa, folkliga och välorganiserade demonstrationerna i Luleå på decennier.

Skolan i Luleå gör lärarna sjuka

Publicerad av Liv Shange (författare)

Fler lärare och övrig skolpersonal krävs, men istället skjuter ledningen i Luleå kommun skolan i sank. (photo: Liv Shange)

Fler lärare och övrig skolpersonal krävs, men istället skjuter ledningen i Luleå kommun skolan i sank.

Arbetsmiljöverkets inspektioner av skolan i Luleå visar på allvarliga risker för personal och elever. I Luleå kommuns medarbetarenkät för år 2015 uppger 69 procent av skolpersonalen att de har upplevt stressymptom på grund av arbetet under det senaste året. Allt talar för att en stor satsning på ökad grundbemanning och ökad lärartäthet behövs. Men att utöka personaltätheten ligger inte i fokus för Barn- och utbildningsnämnden som, uppbackad av kommunstyrelsen, istället koncentrerar sig på att driva igenom ”Framtidens skola”.

”Lyssna på folket: Skolorna kvar!”

Publicerad av Liv Shange (författare)

Den långa kampen för att rädda skolorna i Luleå är långt ifrån över. (photo: RS Luleå)

Den långa kampen för att rädda skolorna i Luleå är långt ifrån över.

Lördag den 19 mars går ett stort karnevalståg för skolorna återigen genom Luleå, nu under rubriken: Lyssna på folket: Skolorna kvar!