Miljö, jordbruk och sjukdomar

Nätverk för utsläppsminskningar

Publicerad av

De finns en rad personer och organisationer som jobbar för att utsläppsminskningen av växthusgaser måste vara 80 procent fram till år 2020. Nätverket 2020climatesolutions.org arbetar för att sammanföra människor och kunnande kring denna målsättning. Medan politikerna utgår från vad som är politiskt möjligt att diskutera utgår climatsolution från vad som är nödvändigt.

Intervju med Kristian Bro

Publicerad av

 (photo: Elin Gauffin)

Kristian Bro från Thisted i Danmark går omkring och är glad för all klimataktiviet i Köpenhamn.
- Redan för 30 år sedan byggde jag ett hus av återvinningsbart material. Taket var 30 centimeter tjockt – energisparande.

Matgiftskandalen i Kina

Publicerad av Vincent Kolo (författare)

Kinas matföroreningskris djupnar nu dag för dag. Noggrannare matkontroller i kölvattnet på skandalen med förgiftad mjölk i september har avslöjat en omfattande användning av melamin – en kemikalie som används för att tillverka plast och lim – i en rad animaliska produkter, inklusive ägg och fisk. Melamin är förbjudet i samband med matproduktion då det orsakar njur- och leverskador.

Apokalyps om miljön

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

Andreas Malms bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent är en megafon för de forskare som befinner sig i frontlinjen, de som borrar iskärnor på Antarktis, de som studerar orkaner i Atlanten och de som vandrar på den sibiriska tundran.