EU och EMU

Europa i jäsning

Publicerad av

Det få ljus i tunneln som fortfarande brann, om än svagt. håller snabbt på att släckas. Så kan man beskriva det ekonomiska, politiska och sociala läget i Europa i allmänhet och inom eurozonen i synnerhet.

Kan Cypern räddas? Ja, med socialistisk politik

Publicerad av

 (photo: Michael Hänsch / CC)

Niall Mulholland från CWI:s ledning, som nyligen besökte Cypern, belyser de katastrofala konsekvenserna av högerregeringens krisuppgörelse med Trojkan, och de alternativ som vänstern för fram.

Portugal: Fäll regeringen och sparka ut Trojkan!

Publicerad av Goncalo Romeiro (författare)

Situationen i Portugal är explosiv efter att Konstitutionsdomstolen (KD) beslutat (i april) att olagligförklara fyra av statsbudgetens nio nedskärningsförslag, vilket bara har bekräftat vad många redan sagt: det var en omöjlig budget att genomföra.

Ilskan växer mot EU-politiken

Publicerad av

Vid sidan av den fortsatta ekonomiska krisen i Europa skärps den politiska krisen i EU:s medlemsländer. Stödet till de etablerade partierna och EU har rasat till en rekordlåg nivå i merparten av EU:s 27 medlemsländer.

Skattesmitarnas tillgångar avslöjas

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

Ett unikt samarbete mellan tidningar och journalister världen över håller på att avslöja dem som flytt från skatten och gömt undan sina pengar i något skatteparadis. Avslöjanden har redan gett upphov till en kris i den franska regeringen, vars budgetminister har fått avgå.

Fortsatt grekisk kamp mot Trojkan

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Medan regeringens ”lösning” är fortsatta pålagor på utfattiga greker tar allt fler arbetare saken i egna händer – genom fabriksockupationer och kvarterskommittéer.

Tio år med Agenda 2010 = 10 år av ökande klassklyftor

Publicerad av Katja Raetz (författare)

 (photo: )

För drygt tio år sedan, i mars 2003, lanserade den dåvarande socialdemokratiska förbundskanslern Gerhard Schröder sitt åtstramningspaket Agenda 2010, som i grunden ändrade det sociala välfärdssystemet i Tyskland.

”En Greklandliknande kris väntar Cypern”

Publicerad av Niall Mulholland (författare)

 (photo: )

– Uppgörelsen som Trojkan påtvingat Cypern är social och ekonomisk katastrof för landets arbetare och småföretagare. Återigen tvingas arbetande människor betala ett extremt högt pris för eurons och det kapitalistiska systemets kris. Det säger Athina Kariati från New Internationalist Left (Nya Internationalistiska Vänstern, CWI på Cypern) i denna Offensivintervju och fortsätter:

Irland: ”Ingenting mer att ge bort”

Publicerad av Stephen Boyd (författare)

 (photo: )

”Ingenting mer att ge bort”, sammanfattar inställningen hos de offentliganställda på Irland (republiken) som kämpar för att överleva mitt i en ekonomisk kris som aldrig tar slut.

Trojkans nya krispaket ett dråpslag mot Cypern

Publicerad av

 (photo: )

Efter att EU:s första krispaket har fått noll stöd och eurokrisen snabbt fördjupats såg EU:s pampar inget annat alternativ än att påtvinga Cypern ett nytt krispaket.